Pravda

  U Jeruzalemu, u Isusovo vrijeme, htjedose ljudi kamenovati bludnicu.

  Pridje im Isus i rece:

      " Tko je bez grijeha neka baci prvi kamen! "

   

  Kad ono doleti jedan kamen.

  Isus se okrene prema narodu, te povika:
                             " Majko, rekao sam ti da se ne mijesas u moje poslove! "
   

   

 Carmen Ezgeta

 

Back     Next

Humor Humour     Uskrs    
LOGO     Please Sign My GuestBook     View My Old GuestBook

Sto je novo...? - What's New...?     Home     Exit

 

www.EZGETA.com since 1998

Ezgeta.com je osobna visejezicna stranica poezije, umjetnosti, muzike, humora i misli...
Ezgeta.com is a Croatian multilingual personal site with poetry, art, music, humor and nice things...
Images, web content & design © carmen ezgeta
All Rights Reserved
 

 Carmen Ezgeta

www.ezgeta.com

 

 

 Carmen Ezgeta